3. Упутство за коришћење за службенике

Садржај

 1. 1 Уводна напомена
 2. 2 Пријава администратора и службеника за коришћење веб апликације Центар за подршку
 3. 3 Контролни панели службеника веб апликације Центар за подршку
  1. 3.1 Картице
   1. 3.1.1 Екран Картице - хоризонтални мени Отворено
   2. 3.1.2 Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са укљученим напредним претраживањем
   3. 3.1.3 Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Пошаљи одговор
   4. 3.1.4 Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Пошаљи интерну белешку
   5. 3.1.5 Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Додели службенику
   6. 3.1.6 Екран Картице - хоризонтални мени Нова картица
  2. 3.2 Директоријум
   1. 3.2.1 Екран Директоријум
  3. 3.3 Мој налог
   1. 3.3.1 Екран Мој налог - хоризонтални мени Мој профил
   2. 3.3.2 Екран Мој налог - хоризонтални мени Префернце
   3. 3.3.3 Екран Мој налог - хоризонтални мени Промени лозинку
 4. 4 Контролни панели администратора веб апликације Центар за подршку
  1. 4.1 Контролни панел администратора - рад са захтевима
  2. 4.2 Уколико је потребно претраживање већег броја захтева користи се опција за напредно претраживање и екран је следећи
   1. 4.2.1 Приказ екрана са затвореним картицама
   2. 4.2.2 Приказ екрана за формирање нове картице од стране службеника
  3. 4.3 Рад са базама знања Центра за подршку
   1. 4.3.1 Екран картице са претходно припремљеним одговорима
   2. 4.3.2 Изглед екрана за ажурирање претходно припремљених одговора
   3. 4.3.3 Екран картице за унос претходног припремљеног одговора
  4. 4.4 Директоријум службеника
   1. 4.4.1 Изглед екрана директоријума 
  5. 4.5 Мој налог
   1. 4.5.1 Екран картице Мој налог
   2. 4.5.2 Екран картице за подешавање преференци за рад
   3. 4.5.3 Екран картице за промену лозинке
 5. 5 Административни панел - панел службеника
  1. 5.1 Системски дневници
   1. 5.1.1 Екран Системски дневници
  2. 5.2 Подешавања
   1. 5.2.1 Екран Подешавања - картица Преференце
   2. 5.2.2 Екран Подешавања - картица Прилози
   3. 5.2.3 Екран Подешавања - картица АПИ
  3. 5.3 Епошта
   1. 5.3.1 Екран Епошта - картица Адреса епоште
   2. 5.3.2 Екран Епошта - картица Додај нову епошту
   3. 5.3.3 Екран Епошта - картица Шаблони
   4. 5.3.4 Екран Епошта - картица Листа забране 
  4. 5.4 Помоћ (коме се грађанин обраћа)
   1. 5.4.1 Екран Помоћ - картица Ставке помоћи
   2. 5.4.2 Екран Помоћ - картица Ставке помоћи - детаљан преглед ставке
   3. 5.4.3 Екран Помоћ - картица Додај нову ставку 
  5. 5.5 Службеници
   1. 5.5.1 Екран Службеници - Листа службеника
   2. 5.5.2 Екран Службеници - преглед података о службенику/ажурирање података
   3. 5.5.3 Екран Службеници - картица Додај новог службеника
   4. 5.5.4 Екран Службеници - картица  Групе корисника
   5. 5.5.5 Екран Службеници - картица Група корисника - преглед/ажурирање података о кориснику
   6. 5.5.6 Екран Службеници - картица Додај нову групу
  6. 5.6 Одељења
   1. 5.6.1 Екран Одељења - картица Одељења (листа)
   2. 5.6.2 Екран Одељења - преглед/ажурирање селектоване ставке
   3. 5.6.3 Екран Одељења - картица Додај ново одељење

Уводна напомена

Употреба контролне табле за службенике је најлакше објаснити путем снимака појединих екрана који се појављују у раду. 
Ради лакшег праћења правићемо разлику између картице и Картице. Картица са малим почетним словом је ознака за панел на екрану у оквиру хоризонталног менија у виду картица. Ако је написано Картица (картица са великм почетним словом к) онда је реч о захтеву корисника који је у суштини радни налог надлежним службама да после обраде захтева грађанину доставе одговор.

Пријава администратора и службеника за коришћење веб апликације Центар за подршку

Уношењем корисничког имена и лозинке администратор и службеници приступају Центру за подршку. Даље коришћење је зависно од додељених привилегија у раду. Администратор има све привилегије а сви остали службеници различите зависно од тога којој групи корисника припадају и да ли су менаџери или службеници. У овој веб апликацији менаџери су у углавном у улози супревизора службеника који обрађују захтеве. Апликација је тако осмишљена да захтеве корисника не може нико да брише осим администратора у циљу обезбеђење транспарентности процеса обраде захтева корисника. Сваки захтев корисника је радни налог за одређену службу. Уколико служба нема довољно информација да обради захтев она га може проследити другој са интерном белешком која помаже да се захтев обради на најбољи могући начин.

Контролни панели службеника веб апликације Центар за подршку

После пријављивања на веб адреси за службенике http://velikaplana.navezi.info/scp отвара се следећи командни екран службеника који нема привилегије администратора. Случај службеника који има привилегије администратора је објашњен у наредном поглављу.
Имамо три картице: Картице, Директоријум и Мој налог (моја подешавања). 

Картице

Екран Картице - хоризонтални мени Отворено

Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са укљученим напредним претраживањем

Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Пошаљи одговор

Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Пошаљи интерну белешку


Екран Картице - хоризонтални мени Отворено - екран са излистаном ставком захтева - нит захтева Додели службенику

Екран Картице - хоризонтални мени Нова картица

Директоријум

Екран Директоријум

Мој налог

Екран Мој налог - хоризонтални мени Мој профил

Екран Мој налог - хоризонтални мени Префернце

Екран Мој налог - хоризонтални мени Промени лозинку

Контролни панели администратора веб апликације Центар за подршку

Контролни панел администратора - рад са захтевима

Подразумевано се после пријављивања службеници и администратор лоцирају на панел "Моја подешавања" где се налазе картице Картице, База знања, Директоријум и Мој налог као на слици

Уколико је потребно претраживање већег броја захтева користи се опција за напредно претраживање и екран је следећи

Приказ екрана са затвореним картицама

Приказ екрана за формирање нове картице од стране службеника

Рад са базама знања Центра за подршку

Екран картице са претходно припремљеним одговорима

Изглед екрана за ажурирање претходно припремљених одговора

Екран картице за унос претходног припремљеног одговора

Директоријум службеника

Директоријум службеника је листа свих службеника који имају приступ Центру за подршку са  контакт подацима ( име, одељење, епошта, стационарни телефон, мобилни).

Изглед екрана директоријума 

Мој налог

Екран картице Мој налог

Екран картице за подешавање преференци за рад

Екран картице за промену лозинке

Административни панел - панел службеника

Ако се у главном менију изабере опција Административни панел отвара се следећи екран  који дозвољава да се изврше финија подешавања за рад: Контролне табле, Подешавања, Епошта, Помоћ, Службеници, Одељења.
 • Панел Контролна табла омогућава увид у системске дневнике везане за рад Центра за подршку. Ове податке ни администратор не може да мења.
 • Картица Подешавања је једна од главних и у њој можемо даизвршимо општа подешавања, подешавања датума и времена, подешавања картичних опција (опција за рад са захтевима корисника), подешавања епоште. Подешавања режима слања аутоматстих одговора, подешавање режима одговарања. Дозвољено је подешавање општих префернци али и опција за рад са прилозима и АПИ интерфејс.
 • Картица Епошта омогућава излиставања свих адреса епоште које се користе у апликацији, њихово креирање и ажурирање. Сваки службеник и свако одељење има своју адресу епоште. Адреса епоште је кључ ентитета службеник и одељење. 
 • Картица Помоћ је у суштини листа служби/органа од којих се тражи подршка али може да буде и листа тема за пружање помоћи. Код органа јавних власти целисходно је да тема буде везана за службу/орган јавне власти.
 • Картица Службеници служи за излиставање/ажурирање/додавање свих службеника који користе имају могућност да користе апликацију
 • Картица Одељења служи за излиставање/ажурирање/додавање свих одељења и служби која пружају подршку грађанима. 

Системски дневници

Екран Системски дневници

Подешавања

Екран Подешавања - картица Преференце

Екран Подешавања - картица Прилози

Екран Подешавања - картица АПИ

Епошта

Екран Епошта - картица Адреса епоште

Екран Епошта - картица Додај нову епошту


Екран Епошта - картица Шаблони


Екран Епошта - картица Листа забране 

Помоћ (коме се грађанин обраћа)

Екран Помоћ - картица Ставке помоћи

Екран Помоћ - картица Ставке помоћи - детаљан преглед ставке

Екран Помоћ - картица Додај нову ставку 

Службеници

Екран Службеници - Листа службеника

Екран Службеници - преглед података о службенику/ажурирање података

Екран Службеници - картица Додај новог службеника

Екран Службеници - картица  Групе корисника

Екран Службеници - картица Група корисника - преглед/ажурирање података о кориснику

Екран Службеници - картица Додај нову групу

Одељења

Екран Одељења - картица Одељења (листа)

Екран Одељења - преглед/ажурирање селектоване ставке

Екран Одељења - картица Додај ново одељење

---
Comments