2012-03-28: Са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

поставио/ла Милан Милошевић 28. 3. 2012. 13:01   [ ажурирано 28. 3. 2012. 13:28 ]
Данас је одржано јавно представљање пријављених веб апликација за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета“ у Клубу народних посланика, Толстојева 2 у Београду.
На овом скупу представљена је и веб апликација "Центар за подршку" коју је представио Милан Милошевић, магистар системологије и логистике.

О апликацији (више на линку)

Пројекат "Центар за подршку" је замишљен као веб апликација за олакшавање комуникације органа јавне власти  на једноставан начин користећи чињеницу да је интернет у Србији већ доступан великом броју грађана а већина органа јавне власти већ има приступ мрежама великих брзина (АДСЛ). Предложено решење је флексибилно јер омогућава да са лакоћом буде имплементирано у појединим органима јавне власти али и у мрежи органа јавне власти као што је то случај код локалних самоуправа што је у функционалном прототипу демонстрирано на нивоу општине Велика Плана. Такође је сервисе подршке грађанима могуће фазно уводити у смислу да у почетку за комуникацију са грађанима може да буде задужено једно лице а са лакоћом може да буде укључено више службеника једноставним креирањем налога у апликацији и додељивање опсега одговорности. Са становишта апликације сваки орган јавне власти и његов организациони део укључен у подршку путем ове веб апликације се посматра као одељење Центра за подршку. Сваки службеник и/или менаџер органа јавне власти који су укључени у коришћење Центра за подршку може путем корисничког интерфејса службеника да преусмери захтев грађана служби/одељењу која је релевантна за формулисање одговора.  Веб апликација додатно омогућава да се за често постављана питања формулишу унапред дефинисани одговори у форми базе знања Центра за подршку тако да и службеник који није надлежан за неку област може да формулише одговор ако препозна да је исти садржан у бази знања обухваћених органа власти.
Кључне карактеристике веб апликације Центар за подршку су:
 • Подршка грађанима преко веба, преко мобилног телефона и телефоном преко кол центра органа јавне управе
 • Аутоматски одговор да је захтев примљен
 • Предефинисани одговори
 • Интерне белешке 
 • Конфигурабилно подешавање ставки помоћи за картице са захтевима унетим преко веба 
 • Обавештења и белешке грађана и службеника
 • Приступ базиран на улогама корисника апликације
 • Додељивање и трансфер картице са захтевом
 • Није потребна регистрација
  Да би грађанин приступио систему у циљу праћења статуса обраде његовог захтева није потребна регистрација или налог у систему јер је довољна адреса епоште и шифра захтева који добија у епоруци са потврдом да је захтев регистрован
 • Историјат подршке
  Сви захтеви за помоћ и сви одговори се архивирају у систему

Албум са фотографијама са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

2012-03-28: Са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

PowerPoint презентација веб апликације "Центар за подршку"

Embed gadget

YouTube видео презентације веб апликације "Центар за подршку"

YouTube видео

РесурсиComments