Обавештења

2012-04-21: Веб апликација "Центар за подршку" је освојила трећу награду на конкурсу „Унапређење комуникације грађана и органа власти посредством Интернета”

поставио/ла Милан Милошевић 21. 4. 2012. 11:48

Веб апликација "Центар за подршку је освојила трећу награду на конкурсу  „Унапређење комуникације грађана и органа власти посредством Интернета”.

Сажет опис пројекта:

Веб и мобилна апликација „Центар за подршку“ је апликација која омогућава једноставнију и ефикаснију комуникацију грађана и органа јавне власти. Апликација омогућава грађанима да на упућено питање или захтев, добију одговор од надлежног органа јавне власти преко веб корисничког центра, мобилног телефона или кол центра. На овај начин се омогућава да се време одговора на захтев грађана сведе на минимум, да поступак обраде захтева буде транспарентан и да се временом употпуњује база знања органа јавне власти о потребама грађана.
Кључне карактеристике апликације су: Подршка грађанима преко веба, мобилног телефона или кол центра; Аутоматски одговор да је захтев примљен; Предефинисани одговори – база знања органа јавне власти; Интерне белешке о поступку на обради захтева; Обавештење и белешке грађана и службеника; Додељивање и трансфер картице са захтевом унутар органа јавне власти; Историјат пружене подршке.Апликација "Центар за подршку" је доступна преко веб сајта. Локалне самоуправе које желе да је користе, јер она омогућава ефикасну комуникацију са грађанима и  за кратко време можеда буде потпуно функционална, могу да обезбеде подршку аутора апликације ако му се обрате на е-маил milanmilosevic@milanmilosevic.in.rs.

О програму "Унапређење комуникације грађана и органа власти посредством Интернета

Захтеви

Предложени пројекат - софтверска апликација која је доступна посредством Интернета као веб апликација и/или као апликација за мобилне телефоне, а која унапређује комуникацију грађана и органа јавне власти, односно доприноси остварењу законских права грађана, треба да испуњава следеће услове:
 • предлагач мора да наведе веб локацију на којој се налази функционалан прототип апликације;
 • предлагач самостално обезбеђује хостовање апликације на наведеној веб локацији у периоду до објављивања резултата, а за награђене пројекте до истека једне године након последњег дана рока за пријаву;
 • апликација пре објављивања овог позива није била у комерцијалној употреби, нити јавно доступна за коришћење;
 • апликација је ауторско дело предлагача, а за све компоненте, платформе и алате који се користе за израду и рад апликације, поштована су одговарајућа ауторска права;
 • прототип апликације омогућава слобoдно и бесплатно коришћење од стране било ког лица које је заинтересовано да се упозна са функционалностима апликације;
 • на наведеној веб локацији треба да се налази и опис апликације са корисничким упутством, укључујући начин инсталације апликације на мобилне телефоне (за случају да је тако нешто предвиђено);
 • уколико апликација посебно подржава приступ са мобилног телефона, на веб сајту је потребно дати приказ коришћења апликације на мобилном телефону, тако да и неко ко није у могућности да користи одговарајући мобилни телефон може да сагледа како изгледа коришћење апликације са мобилног телефона;
 • апликација подржава комуникацију са корисником на српском језику, што се односи и на опис и корисничко упутство, док подршка за друге језике није обавезна, али може утицати на оцењивање предлога пројекта;
 • сви извори података које апликација користи морају бити јавно доступни;
 • апликација треба да буде једноставна, добро дизајнирана и лака за коришћење;
 • апликација треба да буде употребљива и корисна за особе са инвалидитетом и посебним потребама;
 • апликација треба да буде употребљива и приступачна грађанима Србије, без обзира на географски положај, економски статус, инвалидитет или степен дигиталне писмености.

Оцењивање апликација

Елемент оцењивања

Опис

Број бодова

Комуникација грађана и власти

Колико апликација унапређује комуникацију између грађана Србије и органа јавне власти?

Унапређење комуникациjе треба да се испољи у некој од области:

 • · транспарентност рада органа, односно транспарентност приликом остваривања законских права грађана;
 • · партиципација грађана у одлучивању и решавању појединих питања;
 • · информисање грађана на основу података којима располажу органи.

20

Приступачност и употребљивост

Колико је апликација једноставна, добро дизајнирана, и колико је лака за коришћење?

Посебно обратити пажњу на приступачност апликације свим категоријама становништва, укључујући националне мањине, људе са ниским приходима, сеоско становништво, старије генерација, особе са инвалидитетом и посебним потребама, као и особе са нижим степеном дигиталне писмености.

0

Ефекат промоције, односно популаризације

Колики је укупан ефекат апликације на промоцију, односно популаризацију информационог друштва и електронских комуникација?

20

Презентација

Колико је апликација јасно и целовито презентована у оквиру пријаве пројекта, на веб сајту на којој је прототип апликације, у оквиру корисничког упутства и слично?

20

Оригиналност и иновативност

Колико је пројекат оригиналан и иновативан?

Од већег је значаја оригиналност и иновативност у начину примене технологије у односу на технолошку оригиналност и иновативност.

20

Списак награђених радова

Назив пројекта

Подносилац пројекта

Место

Прикажи на мапи

Награда

1. Узoрaн грaђaнин

Омладински клуб Новог Бечеја

Нови Бечеј

Прикажи на мапи (клик)

1. НАГРАДА

2. e-aCCes

Едукациони центар - Лесковац

Лесковац

Прикажи на мапи (клик)

1. НАГРАДА

3. Save Saubotica

Удружење грађана "Насмеши се Суботици"

Суботица

Прикажи на мапи (клик)

1. НАГРАДА

4. Мој одборник

Организација цивилног друштва ПРОАКТИВ

Ниш

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

5. Пријави.рс

Организација Релоад

Београд

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

6. Виртуeлни oдбoрник

Ерегић Бојан

Врњачка бања

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

7. Ваш глас

Дејан Милошевић

Крагујевац

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

8. Грађански портал

Агенција Proamicos

Нови Београд

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

9. Мој комшилук

Vibe network d.o.o

Београд

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

10. ЕкоЛог

Удружење грађана Creative Lab

Београд

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

11. Тужибаба

Драган Марић

Витошевац

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

12. tvitero.info

dooConsult d.o.o

Београд

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

13. CheckiĆ

Агенција за ИТ, ГИС и комуникације општина Инђија

Инђија

Прикажи на мапи (клик)

2. НАГРАДА

14. е-Шалтер

Немања Ковачевић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

15. Центар за подршку

Милан Милошевић

Смедеревска Паланка

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

16. epublink

Владимир Милисављевић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

17. Пријави проблем

Млађан Антић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

18. Катастар на длану

Ненад Пешић

Крагујевац

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

19. Хомофобометар

Удужење грађана за развој капацитета - ЦБА

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

20. Пријави проблем

Online Solutions d.o.o

Нови Сад

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

21. Belgrade Genie

Никола Томовић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

22. Предлажем!

Филип Андрејевић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

23. Моби статус

Срђан Дакић

Нови Сад

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

24. Српко-ромски, ромско-српски речник

Центар за перманентну едукацију

Ниш

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

25. Унaпрeђeњe кoмуникaциje грaђaнa и органа jaвнe влaсти пoсрeдствoм интeрнeтa

Драгана Драгићевић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

26. Дигитална слика локалне заједнице

Ебарт д.о.о

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

27. Без дима

Весна Нешковић

Београд

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

28. е-Матичар

Ђорђе Бокшан

Панчево

Прикажи на мапи (клик)

3. НАГРАДА

Корисни линкови

2012-03-28: Са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

поставио/ла Милан Милошевић 28. 3. 2012. 13:01   [ ажурирано 28. 3. 2012. 13:28 ]

Данас је одржано јавно представљање пријављених веб апликација за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета“ у Клубу народних посланика, Толстојева 2 у Београду.
На овом скупу представљена је и веб апликација "Центар за подршку" коју је представио Милан Милошевић, магистар системологије и логистике.

О апликацији (више на линку)

Пројекат "Центар за подршку" је замишљен као веб апликација за олакшавање комуникације органа јавне власти  на једноставан начин користећи чињеницу да је интернет у Србији већ доступан великом броју грађана а већина органа јавне власти већ има приступ мрежама великих брзина (АДСЛ). Предложено решење је флексибилно јер омогућава да са лакоћом буде имплементирано у појединим органима јавне власти али и у мрежи органа јавне власти као што је то случај код локалних самоуправа што је у функционалном прототипу демонстрирано на нивоу општине Велика Плана. Такође је сервисе подршке грађанима могуће фазно уводити у смислу да у почетку за комуникацију са грађанима може да буде задужено једно лице а са лакоћом може да буде укључено више службеника једноставним креирањем налога у апликацији и додељивање опсега одговорности. Са становишта апликације сваки орган јавне власти и његов организациони део укључен у подршку путем ове веб апликације се посматра као одељење Центра за подршку. Сваки службеник и/или менаџер органа јавне власти који су укључени у коришћење Центра за подршку може путем корисничког интерфејса службеника да преусмери захтев грађана служби/одељењу која је релевантна за формулисање одговора.  Веб апликација додатно омогућава да се за често постављана питања формулишу унапред дефинисани одговори у форми базе знања Центра за подршку тако да и службеник који није надлежан за неку област може да формулише одговор ако препозна да је исти садржан у бази знања обухваћених органа власти.
Кључне карактеристике веб апликације Центар за подршку су:
 • Подршка грађанима преко веба, преко мобилног телефона и телефоном преко кол центра органа јавне управе
 • Аутоматски одговор да је захтев примљен
 • Предефинисани одговори
 • Интерне белешке 
 • Конфигурабилно подешавање ставки помоћи за картице са захтевима унетим преко веба 
 • Обавештења и белешке грађана и службеника
 • Приступ базиран на улогама корисника апликације
 • Додељивање и трансфер картице са захтевом
 • Није потребна регистрација
  Да би грађанин приступио систему у циљу праћења статуса обраде његовог захтева није потребна регистрација или налог у систему јер је довољна адреса епоште и шифра захтева који добија у епоруци са потврдом да је захтев регистрован
 • Историјат подршке
  Сви захтеви за помоћ и сви одговори се архивирају у систему

Албум са фотографијама са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

2012-03-28: Са јавног представљања веб апликације "Центар за подршку"

PowerPoint презентација веб апликације "Центар за подршку"

Embed gadget

YouTube видео презентације веб апликације "Центар за подршку"

YouTube видео

РесурсиИнтерактивни форум веб апликације "Центар за подршку"

поставио/ла Милан Милошевић 26. 3. 2012. 07:49   [ ажурирано 26. 3. 2012. 08:28 ]

Активиран је интерактивни форум веб апликације "Центар за подршку" на адреси http://centarzapodrsku.chatango.com/

Embed gadget


2012-03-28: Јавно представљање пријављених софтверских апликација за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета“

поставио/ла Милан Милошевић 25. 3. 2012. 03:22   [ ажурирано 25. 3. 2012. 04:38 ]

Јавно представљање пријављених софтверских апликација за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета“ биће одржано 28.3.2012. у Клубу народних посланика, Толстојева 2 са почетком у 11:00.


Програм представљања

Програм презентовања пријављених софтверских апликација за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета“ 28.03.2012.године, Клуб посланика, Толстојева 2


Време

Програм

 

10:30

Регистрација

 

11:00

Отварање

·   Јасна Матић - Државна секретарка за Дигиталну агенду

11:20

Омладински клуб Новог Бечеја

Веб апликација “Узоран грађанин”

11:30

Ерегић Бојан

Веб апликација “Виртуелни одборник”

11:40

Драгана Драгићевић

Веб апликација “Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством интернета”

11:50

Ненад Пешић

Веб апликација “Катастар на длану”

12:00

Драган Марић

Веб апликација “Тужибаба”

12:10

Вибе нетwорк д.о.о

Веб апликација “Мој комшилук”

12:20

Едукациони центар - Лесковац

Мобилна апликација “e-aCCes”

12:30

Ебарт д.о.о

Веб апликација “Дигитална слика локалне заједнице”

13:40

Немања Ковачевић

Веб и мобилна апликација “е-Шалтер”

13:50

Срђан Дакић

Веб И мобилна апликација “Моби статус”

14:00

Пауза

 

14:30

Online Solutions d.o.o

Мобилна апликација “Пријави проблем”

14:40

Агенција Проамицос

Веб апликација “Грађански портал”

14:50

Агенција за ИТ, ГИС и комуникације општина Инђија

Веб апликација “CheckiĆ”

15:00

Удружење грађана "Authentic Војводина"

Веб апликација “Save Суботица”

15:10

Милан Милошевић

Веб апликација “Центар за подршку”

15:20

Владимир Милисавлјевић

Веб апликација “e-publink”

15:30

Никола Томовић

Мобилна апликација “Belgrade Genie”

15:40

dooConsult д.о.о Београд

Веб апликација “Twitter каталог органа јавне власти у РС”

15:50

Филип Андрејевић

Веб апликација “Предлажем”

16:00

Пауза

 

16:20

Организација цивилног друштва ПРОАКТИВ

Веб апликација “Мој одборник”

16:30

Центар за перманентну едукацију

Веб апликација “Српско-ромски и ромско-српски речник”

16:40

Млађан Антић

Веб апликација “Пријави проблем”

16:50

Удружење грађана “Creative Lab”

Веб апликација “ЕкоЛог”

17:00

Дејан Милошевић

Веб апликација “Ваш глас”

17:10

Весна Нешковић

Веб апликација “За живот без дима”

17:20

Удужење грађана за развој капацитета - ЦБА

Фацебоок апликација “Хомофобометар”

17:30

Дејан Клјајић

Веб апликација “Фокус”

17:40

Затварање

 

 

Мапа локације Клуба народних посланика

Google Мапа


Ресурси

2012-02-18: Предат предлог пројекта

поставио/ла Милан Милошевић 19. 2. 2012. 12:22

Сагласно условима конкурса, односно продужењу рока, 18.2.2012. је на адресу из јавног позива послат предлог пројекта. Све функције веб апликације на адреси http://velikaplana.navezi.info/ су оперативне. Сајт пројекта је на адреси http://uputstvo.velikaplana.navezi.info/.

2012-02-10: Презентиран је функционални прототип веб апликације представницима општине Велика Плана

поставио/ла Милан Милошевић 11. 2. 2012. 12:24

Данас је презентиран функционални прототип веб апликације представницима општине Велика Плана.
Писмо подршке је следеће:

Функционални прототип веб апликације за подршку грађанима је тестиран

поставио/ла Милан Милошевић 7. 2. 2012. 16:50

Функционални прототип веб апликације за подршку грађанима је тестиран на примеру општине Велика Плана.

1-7 of 7