4. Технологија и архитектура

Архитектура веб апликације Центар за подршку је трослојна, односно можемо идентификовати презентациони слој, средњи слој и слој података.

·         Презентациони слој је слој веб броузера..

·         Средњи слој је слој у коме је реализована пословна логика пружања подршке грађнима односно давања одговр на питања и захтеве грађана.

·         Слој података је слој  у коме се управља подацима веб апликације Центар за подршку.

Архитектура и коришћене технологије су представљене мапом ума на слици

На презентационом слоју апликација Центар за подршку дозвољава коришћење било ког савременог, широко доступног, веб броузера. Апликација је са успехом тестирана коришћењем следећих веб броузера: Mozilla Firefox 10.0.1, Google Chrome 16.x, Opera 11 и веб броузер на мобилном телефону  SonnyEricsson  K850i.

Средњи слој је реализован коришћење веб сервера Appache 2.2.21 са веб скрипт језиком  PHP  5.2.17 али може да ради и са PHP 4.3+ .

Слој података је реализован коришћењем система за управљање базама података MySQL v.5.1.56. али може да ради и са MySQL 4.4+.


Comments