2. Сажет опис пројекта

Веб апликација "Центар за подршку" је осмишљена тако да грађанин једноставно упути захтев и да добије одговор од надлежног органа јавне власти и то: преко веб корисничког интерфејса, преко мобилног телефона и преко кол центра.

У првом и другом случају грађанин попуњавањем захтева преко веб интерфејса формира захтев (радни налог органу јавне власти) у виду картице за надлежне службе органа јавне власти. После обраде, која може да захтева комплексне координиране активности, зависно од захтева грађана, између разних органа (служби)  јавне власти (општинска управа, јавна предузећа и установе, итд.) грађанину се на остављену адресу епоште прослеђује одговор. Уколико грађанин у свом захтеву то нагласи одговор може да му буде достављен и на друге начине (телефоном, СМСом или обичном поштом). У случају да је грађанин захтев доставио кол центру преко телефона (а то је сваки службеник у органима јавне власти који има приступ апликацији) формира се захтев у виду картице који се обрађује на исти начин као да је грађанин захтев доставио преко веб интерфејса.

Сама апликација омогућава висок ниво координације између разних служби и одељења  јавне власти јер систем може да се подеси тако да сви менаџери  и службеници одељења Центра за подршку могу да преусмеравају захтев на адресу одељења (службе) која је надлежна за поступање по одређеном питању грађана. Такође се у току рада формира својеврсна база знања органа јавне власти која омогућава брз одговор коришћењем исте. 

Кључне карактеристике апликације су следеће: Подршка грађанима преко веба, преко мобилног телефона и телефоном преко кол центра органа јавне управе; Аутоматски одговор да је захтев примљен;Предефинисани одговори; Интерне белешке ; Конфигурабилно подешавање ставки помоћи за картице са захтевима унетим преко веба;Обавештења и белешке грађана и службеника; Приступ базиран на улогама корисника апликације; Додељивање и трансфер картице са захтевом; Није потребна регистрација; Историјат подршке.

Апликација омогућава да се време одговора на захтев грађана сведе на минимум, да поступак обраде захтева буде транспарентан и да се временом употпуњује база знања органа јавне власти о потребама грађана. 


Comments