1. Мотивационо писмо

Мотив за израду ове веб апликације је жеља да се техничко знање које поседујемо искористи за унапређење комуникације грађана и органа јавне власти имајући у виду реалне потребе органа јавне власти у Србији. Додатни мотив је и спремност и показани интерес органа јавне власти општине Велика Плана, који је од стране предлагача препознат после објављивања конкурса, да се у пројекат укључе у смислу пилот општине за проверу  функционалног прототипа стављајући на располагање неопходне информације и право коришћења истих. 

Додатни мотив за израду ове веб апликације је и могућност да се на једноставан начин обезбеди комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета и то како непосредно путем веб интерфејса тако и преко мобилних телефона  а такође и коришћењем телефонске подршке (кол центра) посебно у случају слабовидих особа и особа са другим инвалидитетима.

Мотив је и могућност да се направи веб апликација користећи отворени код који је могуће адаптирати за пословно окружење органа јавне власти за унапређење комуникације између њих и грађана.

Мотив је и могућност да се направи веб апликација да грађани, предузетници и правна лица могу у најкраћем року да добију потребне информације тиме што ће се у њој интегрисати координација између разних служби и органа јавних власти које су укључене у комуникацију са грађанима.

Мотив је и подстицање регионалног развоја и јачање локалних иницијатива  кроз стварање технолошке претпоставке за убрзану комуникацију пошто су у савременим условима квалитет и брзина добијања информација од суштинског значаја;

Такође је мотив и јачање знања и вештина повезаних са применом ИКТ у органима јавне власти и јачањем улоге ИКТ у систему образовања имајући у виду  да и ученици и њихови родитељи са лакоћом могу да је користе.

Мотив је и да се на рационалан и иновативан начин искористе решења отвореног кода  што доприноси препознавању и сагледавању ИКТ потенцијала;

Мотив је и развој апликације отвореног кода и могућност да је грађанин користи независно од окружења (оперативни систем, броузер) чиме би се дао допринос интероперабилности и смањењу технолошке зависности органа јавне власти и грађана

Такође је мотив да се да пример координације јавног и приватног сектора тиме што се препозната потреба јавног сектора у кратком року задовољава решењем које је функционално. 
Comments