3. Функционалност апликације

Формулација захтева из конкурсне пријаве

На највише пет страна детаљно описати функционалност апликације са одговарајућим илустрацијама.

Функционалност је начин коришћења технологије и у изради веб апликације Центар за подршку  учињен је напор да сајт апликације ради добро, да се стране брзо учитавају, да су јој везе живе, да су употребљена технолошка решења функционална и релевантна за предвиђену публику а то су грађани и службеници органа и служби јавне власти. Сајт апликације је независан од прегледача и доступан је и у ситуацијама када су брзине преноса скромне. Апликација излази у сусрет и грађанима са посебним потребама прегледним дизајном и имплементираном аудио поруком. Веб апликација Центар за подршку покрива разнолике интересе грађана који желе да комуницирају са различитим органима јавне власти. У центру коришћења апликације Центар за подршку је искуство у коришћењу а технологија је скоро невидљива са становишта корисника (грађана и службеника).

Функционалност ове апликације можем,о посматрати са становишта група корисника којима је она намењена а то су грађани и службеници органа јавне власти.У случају коришћења веб апликације од стране грађана разликујемо функционалност у случају коришћења преко веб прегледача персоналног рачунара и преко веб прегледача мобилног телефона.

Поједностављена мапа ума која показује однос веб апликације, грађана и службеника је следећа:

Функционалност веб апликације Центар за подршку из угла грађанина када је користи преко веб прегледача персоналног рачунара

Апликацији Центар за подршку приступа се преко било ког прегледача са адресе http://velikaplana.navezi.info/. Упутство за коришћење је на следећем линку http://uputstvo.velikaplana.navezi.info/uputstvo-za-koriscene/1-uputstvo-za-koriscene-za-gradane.

Први екран после пријаве је следећи

На овом екрану је дата основна информација о апликацији са поздравном поруком, а у линији менија јасно су издвојене кључне опције за избор и то: Нов захтев и Статус захтева. После линије менија налази се падајући мени са могућношћу избора језика на којем корисник жели текст на екрану коришћењем услуге Гугл Преводилац. Подржано је више десетина језика. У доњем делу екрана опције за избор (Нов захтев и Статус захтева )су додатно наглашене са пригодним коментарима. После приступа сајту чује се порука за слабовиде у трајању од 19 секунди.

Избором опције Нов захтев отвара се екран за унос захтева којим се формира радни налог надлежним службама локалне самоуправе.

Попуњавањем поља за Име и презиме, адреса епоште, телефон, избором органа/службе јавне власти од које се тражи помоћ, предмет захтева, поруке са прецизирањем захтева и приоритетом корисник може да притиском на дугме Пошаљи захтев да пошаље захтев, притиском на дугме Освежи да освежи екран или да притиском на дугме Поништи  поништи захтев

Слањем захтева систем аутоматски шаље информацију кориснику са потврдом пријема захтева и бројем под којим је примљен што је неопходно за проверу статуса захтева.

Порука са потврдом да је захтев примљен садржи и линк који омогућава да се приступи страни за проверу статуса захтева кликом на исти. На овој страни може да се приступи архиви раније послатих захтева и одговорима органа јавне власти. Такође је могуће поднет захтев допунити или одустати од њега.

 

Функционалност веб апликације Центар за подршку из угла грађанина када је користи преко веб прегледача мобилног телефона

Апликацији Центар за подршку приступа се преко прегледача за мобилне телефоне са адресе http://velikaplana.navezi.info/. Упутство за коришћење је на следећем линку http://uputstvo.velikaplana.navezi.info/uputstvo-za-koriscene/2-uputstvo-za-koriscene-sa-mobilnog-telefona-za-gradane.

Први екран после пријаве је следећи

На овом екрану мобилног телефона дата је уводна информација и мени апликације. Кретањем по екрану може да се погледа цела почетна страна апликације али је узето у обзир да је корисницима мобилних телефона важно да што пре дођу до жељеног а то је подношење захтева или до провере статуса поднетог захтева.

Избором опције Нов захтев отвара се екран за унос захтева којим се формира радни налог надлежним службама локалне самоуправе.

На слици десно дат је приказ екрана мобилног телефона за унос захтева. Потребно је скроловати екран два пута да би се дошло до екрана за потврду уноса.

Коришћењем апликације за руковање електронском поштом могуће је проверити да ли је потврда о примљеном захтеву стигла, односно да ли је орган јавне власти поступио по захтеву или се може отићи у екран за проверу статуса захтева на сајту веб апликације.

 

 

 

 

 

 

 

 


Функционалност веб апликације Центар за подршку из угла службeника органа/служби органа јавне власти

Посебна пажња је посвећена функционалности апликације за службенике јер је циљ да кориснички интерфејс за службенике  олакшава рад на захтеву а да технологија буде што мање приметна.

Службеници апликацији приступају преко веб адресе http://velikaplana.navezi.info/scp/ а упутство за коришћење се налази на адреси http://uputstvo.velikaplana.navezi.info/uputstvo-za-koriscene/uputstvo-za-koriscene-za-sluzbenike 

Графички приказ (употребом мапе ума) структуре менија са становишта службеника са администраторским овлашћењима приказана је на слици

Службеници са менаџерским овлашћењима и са основним овлашћењима имају сличну структуру менија само они не могу да приступе и не виде Администраторски панел.

Екран за пријављивање је дат на слици лево.

Уношењем корисничког имена и лозинке и притиском на тастер Пријави се службеник приступа апликацији.

Службеници могу да имају привилегије да администрирају апликацију, да буду менџери или су само службеници без привилегија. Админстратори имају приступ свим опцијама и они могу да отварају нове налоге новим службеницима и одељењима, да креирају (радне) групе, да креирају одељења  и да распоређују службенике по одељењима или групама. Апликација је дизајнирана тако да службеник може да приступи само екранима са опцијама које му припадају јер се привилегије одређују приликом пријављивања а осталi екрани су му недоступни. Главни мени садржи само три опције: Панел службеника, Моја подешавања и Одјављивање при чему су опције за подешавања којима може да приступи службеник интегрисана у панел Панел службеника. После пријављивања администратор је одмах у Администраторском панелу а службеници су после пријављивања подразумевано у Панелу службеника. Сваки панел има више картица у оквиру којих се налази хоризонтална линија са менијима са опцијама које му припадају.

Екран Администраторског панела је следећи:

Картица Контролна табла омогућава увид у системске дневнике везане за рад Центра за подршку. Ове податке ни администратор не може да мења.

Картица Подешавања је једна од главних и у њој можемо да извршимо општа подешавања, подешавања датума и времена, подешавања картичних опција (опција за рад са захтевима корисника), подешавања епоште. Подешавања режима слања аутоматстих одговора, подешавање режима одговарања. Дозвољено је подешавање општих преферeнци али и опција за рад са прилозима и АПИ интерфејс.

Картица Епошта омогућава излиставања свих адреса епоште које се користе у апликацији, њихово креирање и ажурирање. Сваки службеник и свако одељење има своју адресу епоште. Адреса епоште је кључ ентитета службеник и одељење. 

Картица Помоћ је у суштини листа служби/органа од којих се тражи подршка али може да буде и листа тема за пружање помоћи. Код органа јавних власти целисходно је да тема буде везана за службу/орган јавне власти.

Картица Службеници служи за излиставање/ажурирање/додавање свих службеника који користе имају могућност да користе апликацију

Картица Одељења служи за излиставање/ажурирање/додавање свих одељења и служби која пружају подршку грађанима. 

У случају службеника без администраторских овлашћења имамо следећи екран после пријављивања

Картица Картице служи за излиставање/додавање, формулисање одговора на захтев грађана или прослеђивање захтева другој служби или службенику.

Картица Директоријум служи за излиставање свих службеника који користе Центар за подршку.

Картица Мој налог служи за приказ и измену података о профилу, приказ/промену префернци и за промену лозинке

Када је службеник на картици Картице он отвара картицу са захтевом грађанина  кликом на њен линк. Отвара се следећи екран

Поред административних података о захтеву службеник има могућност да одговори на захтев директним уносом података у пољу за одговор или избором претходно дефинисаног одговора који се налази у бази знања апликације Центар за подршку.

Такође може да захтеву придружи интерну белешку у случају да на захтев неће одмах одговорити уз могућност да картицу захтева затвори.

Такође може да захтев проследи другом одељењу уз интерну белешку (разлог прослеђивања) или може да је додели другом службенику ако има привилегије менаџера.

Уколико грађанин позове службеникаи телефоном му изложи захтев службеник може (и мора) да унесе тај захтев и да поступи како је у датој ситуацији целисходно.

Посебно је значајно да систем омогућава да се у раду акумулира знање сагласно показаном интересовању и потреба грађана у виду базе знања.

Пример екрана за рад са панелом База знања је следећи

Систем дозвољава да се ставке базе знања ажурирају по потреби.

Екран за унос нове ставке у базу знања је следећи

На описани начин Центар за подршку омогућава ефикасан механизам за комуникацију са грађанима и транспарентност активности свих службеника укључених у пружању подршке уз ниске трошке.

Comments