7. Како пројекат одговара циљевима пројекта

Веб апликација "Центар за подршку" одговора циљевима пројекта тако што:

 • Унапређује комуникацију грађана и органа јавних власти посредством Интернета једноставним интерфејсом, скромним захтевима за ресурсима (може да се користи сваки веб прегледач садржаја; не захтева велике брзине преноса података; може да се користи и у оквиру веб прегледача на мобилним телефонима)  и транспарентном комуникацијом а подржана је и комуникација преко центара за пријем телефонских позива чиме омогућава укљученост свих грађана Републике Србије, укљученост социјалних група са посебним потребама (особе које не могу да користе рачунар (слабовиди, особе са инвалидитетом)  могу да захтев поднесу телефоном и да одговор добију телефоном или стандардарном поштом), 
 • Веб апликација је тако дизајнирана да грађани, предузетници и правна лица могу у најкраћем року да добију потребне информације јер је у њој интегрисана координација између разних служби и органа јавних власти које су укључене у активности Центра за подршку. Једним захтевом путем веб корисничког интерфејса грађанин успоставља комуникацију са свим органима јавне власти који су укључене у Центар за подршку грађанима пошто је обезбеђено да ако грађанин погрешно адресира захтев службеник једноставно и брзо може да га преусмери  одговарајућој служби. Тиме је омогућено брзо добијање квалитетног одговора и то како у електронској форми тако и путем телефона (ако је потребно). Реченим се подстиче регионални развој и јачање локалних иницијатива јер у савременим условима квалитет и брзина добијања информација су од суштинског значаја;
 • Функционални прототип на примеру општине Велика Плана демонстрира јачање знања и вештина повезаних са ИКТ у органима јавне власти и јачање улоге ИКТ у систему образовања имајући у виду да је погодан за ситуације када ученици и њихови родитељи имају потребу за информацијама о школовању;
 • Развијена апликција омогућава да се на рационалан и иновативан начин искористе решења отвореног кода  што доприноси препознавању и сагледавању ИКТ потенцијала;
 • Имајући у виду да су подаци о комуникацији грађана и органа јавне власти заштићени и да само службеници који су радили на њима и грађанин који се обратио имају приступ истима даје се допринос давању адекватног одговора изазовима које носе аспекти безбедности и приватност грађана.
 • Отворена решења развијене веб апликације и  могућност да је грађанин користи независно од окружења (оперативни систем, броусер) даје се допринос интероперабилности и смањењу технолошке зависности органа јавне власти и грађана.
 • Развијена веб апликација је  пример координације јавног и приватног сектора (препозната потреба јавног сектора који је спреман да учествује у изради функционалног прототипа веб апликације).

Сагласно условима конкурса

 • Функционални прототип апликације се налази на веб адреси  http://velikaplana.navezi.info. ;
 • Предлагач је обезбедио хостовање апликације на наведеној веб локацији у периоду до објављивања резултата, а у могућности је да обезбеди хостовање и годину дана после окончања конкурса ако буде награђен. Партнерска општина Велика Плана је поставила и додатне захтеве везане за расположивост апликације који ће бити испоштовани;
 • Веб апликација Центар за подршку пре овог позива није била у комерцијалној употреби нити јавно доступна за коришћење
 • Апликација је ауторско дело предлагача а за компоненте, платформе и алате који су коришћени у изради поштована су одговарајућа ауторска права сагласно изјавама у поглављу интелектуална својина.
 • Функционални прототип апликације је слободно доступан и може се бесплатно користити. Из наведених разлога омогућено је да свако заинтересовано лице преузме инсталациону верзију апликације да би се упознао са њеним функционалностима;
 • На наведеној веб локацији налази се и опис апликације са корисничким упутством а пошто је омогућено да се веб апликација користи и са мобилног телефона дат је приказ коришћења апликације на мобилном телефону. 
 • Апликација Центра за подршку подржава комуникацију са корисником на српском језику а и опис и корисничко упутство су дати на српском. Подршка је омогућена и на другим језицима коришћењем аутоматизованог превођења (Google Translate);
 • Сви коришћени извори података које апликација користи су јавно доступни; Иницијална база знања у оквиру апликације је из Информатора о раду општине Велика Плана који је јавно доступан на званичном сајту општине Велика Плана (http://velikaplana.rs/) 
 • Апликација Центар за подршку је једноставна, прегледна, пријатна за око, са лаким праћењем структуре веб сајта, свака страница је удаљена са 2-3 клика, брза за учитавање и лака за коришћење;
 • Веб апликација Центар за подршку је употребљива и корисна за особе са инвалидитетом и посебним потребама уколико је подршка за њих активирана у оквиру оперативног система. За слабовиде особе укључена је кратка порука која их упућује на даље поступке;
 • Веб апликација Центар за подршку је употребљива и приступачна грађанима Србије, без обзира на географски положај, економски статус, инвалидитет или степен дигиталне писмености.
Comments