6. Анализа у односу на постојећа решења

У Србији постоје решења кол центара (Call Centar) у органима јавне власти  која су заснована на успостављању посебне службе која ће се бавити комуникацијом са грађанима. Ова решења су базирана на употреби наменских апликација и успостављању посебне рачунарске инфраструктуре (сервер-клијент архитектура) за функционисање кол центра  што их чини скупим у фази увођења у експлоатацију а и у фази саме експлоатације. Такође постојећа решења одликује немогућност да грађани путем интернета директно поднесу захтев уз аутоматизовани систем потврде да је захтев примљен а такође и немогућност да прате стање својих захтева или предлога локалној самоуправи.   Недостатак постојећих решења је и у самој чињеници да је потребно ангажовати посебно обучене особе због сложености примењених технолошких решења. Примери ових решења која су анализирана су у општини Параћин, градској општина Вождовац, град  Смедерево, и друге.

Веб апликација Центар за подршку се од наведених, већ постојећих решења, одликује тиме што је у целости доступна преко веба и једноставна је за коришћење како са стране грађанина тако и са стране службеника органа и служби јавне власти (после инсталације и иницијалних подешавања: додељивања налога службеницима појединих органа и служби јавних власти укључених у коришћење апликације уз додељивање привилегија за координацију захтева/картица/радних налога, инсталирања иницијалне базе знања органа јавне власти укључених у коришћење). Такође омогућава транспарентно праћење рада свих службеника и служби које треба да поступе по захтевима грађана од стране руководилаца органа јавних власти. Грађанин има приступ архиви свих поднетих захтева једноставно преко своје адресе епоште и броја картице свог захтева. Захтеви брзо и лако циркулишу између разних органа јавне власти уз могућност да се повратна информација проследи грађанину који је захтев упутио да би пратио напредак.  Важно је истаћи и да сваки службеник може да формира картицу/захтев уколико га грађанин контактира а он не располаже потребним информацијама и да захтев проследи другој служби одељењу на поступање.

Важна разлика у односу на друга решења/приступе пружање подршке грађанима је и у укупним трошковима веб апликације. Пошто је ово апликација отвореног кода онда је доступна свакоме ко има довољно техничких знања да је инсталира. Због једноставности коришћења она дозвољава да велики број службеника буде обучен и да је користи у оквиру својих редовних обавеза да одговори на захтеве грађана поред својих редовних обавеза што значи да нису потребни нови службеници већ само обука постојећег персонала. 

Comments