Корисни линкови

Највише институције Републике Србије

Министарства Републике Србије 

 • Министарство одбране - www.mod.gov.rs
 • Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
 • Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
 • Министарство финансија - www.mfin.gov.rs
 • Министарство правде - www.mpravde.gov.rs
 • Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - www.mpt.gov.rs
 • Министарство економије и регионалног развоја - www.merr.gov.rs
 • Министарство за инфраструктуру и енергетику - www.mi.gov.rs
 • Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу - www.drzavnauprava.gov.rs
 • Министарство просвете и науке - www.mpn.gov.rs
 • Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs
 • Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
 • Министарство рада и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs
 • Министарство животне средине, рударства и просторног планирања - www.ekoplan.gov.rs
 • Министарство културе, информисања и информационог друштва - www.kultura.gov.rs
 • Министарство за Косово и Метохију - www.kim.gov.rs
 • Министарство вера и дијаспоре - www.mzd.gov.rs

Заводи Републике Србије:

Агенције Републике Србије

 • Агенција за заштиту животне средине - www.sepa.gov.rs
 • Републичка агенција за имовину Републике Србије - www.direkcijazaimovinu.rs
 • Агенција за енергетску ефикасност - www.seea.gov.rs
 • Безбедносно-информативна агенција - www.bia.gov.rs
 • Републичка агенција за мирно решавање радних спорова - www.ramrrs.gov.rs

Управе Републике Србије

 Правосуђе

Остали корисни линкови

Институције Европске Уније 

Comments