Почетна‎ > ‎

Коме се можете обратити

Веб сервис Центар за подршку грађанима омогућава да поставите питање следећим органима јавне власти општине Велика Плана:
 • Скупштина општине Велика Плана
 • Председник Општине Велика Плана
 • Општинско веће Велике Плане
 • Општинска управа
 • Јавно предузеће за планирање и изградњу ''ПЛАНА'' 
 • Јавно комунално предузеће ''МИЛОШ МИТРОВИЋ'' 
 • Јавно предузеће за водоснабдевање ''МОРАВА'' ' 
 • Јавно комунално предузеће ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' 
 • ЈУТСЦ ''Велика Плана'' 
 • Јавна библиотека ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' 
 • Центар за социјални рад 
 • Предшколска Установа ''Д. ЦАРСТВО'' 
 • Апотека ''МЕДИЦА’’ 
 • Дом здравља ''ДР М.–БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ'' 
 • ОШ "Вук Караџић" 
 • ОШ "Радица Ранковић" 
 • ОШ "Други Шумадијски одред" 
 • ОШ "Академик Радомир Лукић" 
 • ОШ "Карађорђе" 
 • ОШ "Свети Сава" 
 • ОШ "Надежда Петровић" 
 • Гимназија Велика Плана 
 • Техничка школа "Никола Тесла" 
 • Економско-угоститељска школа "Вук Караџић"
 • Меснe заједницe:
  • Прва МЗ Велика Плана 
  • Друга МЗ Велика Плана 
  • Трећа МЗ Велика Плана 
  • МЗ Заједница Лозовик 
  • МЗ Велико Орашје 
  • МЗ Милошевац 
  • МЗ Доња Ливадица 
  • МЗ Крњево 
  • МЗ Савановац 
  • МЗ Старо Село 
  • МЗ Марковац 
  • МЗ Ракинац 
  • МЗ Радовање 
  • МЗ Купусина
Comments