Почетна

Ово је веб сајт пројекта "Центар за подршку" који је реализован у оквиру наградног конкурса Министарства културе, информисања и информационог друштва на тему „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета”.
На страницама овог веб сајта налазе се све релевантне информације везане за коришћење апликације "Центар за подршку грађанима" са веб адресе http://velikaplana.navezi.info/.


Подстранице (1): Коме се можете обратити